Craps satsningar

Vid första anblicken kan craps vara ett spel som ser väldigt komplicerat ut och en stor anledning till detta är de många fält som finns på crapsbordet.

Alla dessa fält representerar olika alternativa odds att spela på och på grund utav bordets storlek finns en del odds markerade med flera fält på varsin ända utav bordet.

Här guidar vi dig genom vad det är du spelar på genom att placera dina marker på de olika fälten.

Olika satsningar i Craps

Olika satsningar i Craps

Pass Line
Här placerar du din marker om du tror att shootern kommer klara sig vidare i spelet, det vill säga etablera en point eller vinna genom att slå summan 2, 3 eller 12.

Don’t pass line
Tror du däremot att shootern kommer förlora, genom att slå en sjua eller elva vid det första kastet, så placerar du dina marker på detta fält.

Come bar
De som tidigare trott på shootern kan fortsätta spela på denna genom att placera ytterligare en marker på come bar, där utdelningen varierar beroende på vilken point som gäller.

Don’t come bar
Tror du däremot att shootern inte kommer klara att så sin point innan sjuan kommer upp kan du spela på don’t come bar, vilken ger samma utdelning som den ovanstående.

Field bet
Här kan du placera marker om du tror att summan 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12kommer dyka upp vid nästa tärningskast. Detta alternativ kan du spela på när som helst under spelets gång och utdelningen skiljer sig mellan siffrorna.

Any seven
Kombinationerna 1+6, 2+5 samt 3+4 bildar summan sju och tror du att denna kommer dyka upp vid det nästa kastet kan du spela på detta alternativ.

Any craps
Tror du att shootern kommer klara sig, det vill säga kasta summan 2, 3 eller 12 men inte vill spela på don’t pass bar kan du spela på detta alternativ.

Big 6/Big 8
Det här alternativet vinner man på om man tror att nästa kast kommer resultera i summan 6 eller 8. Vilken tärningskombination dessa har spelar ingen roll.

Hard way
Om du gissar på att de två tärningarna kommer bilda ett par vid nästa kast kan du spela på detta odds. Man burkar kalla par för hard 4, hard 6, hard 8 och så vidare.

Horn bet
Här delar du upp din satsning på fyra olika alternativ, vilka är att summorna 2, 3, 11 eller 12 kommer bildas vid nästa kast. Alla dessa alternativ har endast ett utfall som kan få dem att uppkomma, vilket gör att de är svåra att få fram.

Ytterligare Information:

  • Spelguide:
    • Det är viktigt för spelare att känna till vilka satsningar som finns och hur de fungerar. Guiden hjälper till att förstå var man placerar sina marker och vad varje satsning innebär.
  • Strategi:
    • Veta vilka satsningar som har lägst husfördel och vilka som erbjuder bäst odds kan hjälpa spelare att maximera sina vinster och minimera förluster.
  • Regler:
    • En fullständig förståelse för spelets regler är viktig för att kunna njuta av spelet och spela ansvarsfullt.